Category Archive: RTL Z

Hoe listige wijnfraudeurs miljoenen verduisterden

Een grootschalig netwerk van fraudeurs deed zich voor als vertegenwoordigers van grote Franse bedrijven en bestelde voor miljoenen euro’s aan wijn. Bedrijven uit heel Europa blijven berooid achter.

RTL Z redactie

Voor RTL Z schrijf ikĀ regelmatigĀ verhalen over economie, politiek en het buitenland. Soms zijn dat lange verhalen, soms zijn ze zeer kort. Bij deze een willekeurige selectie: